Stalinrichting

Waar moet u op letten voor uw stalinrichting?

De juiste stalinrichting kan uw bedrijfsvoering efficiënter en makkelijker maken. Andersom kan de verkeerde inrichting uw werk juist lastiger maken en veel tijd kosten. Bovendien stelt een goede stalinrichting u in staat om beter voor uw vee te zorgen en dat komt de uiteindelijke productie weer ten goede. Genugten Agri is gespecialiseerd in het inrichten van een stal voor varkens of rundvee. Beide diersoorten hebben hun eigen wensen en behoeftes en wij zijn ervaren genoeg om een stal op maat in te richten.

Neem contact op!

Een stal inrichten voor varkens

Voor varkens zijn er verschillende soorten inrichtingen, namelijk voor vleesvarkens, zeugen en een kraamstal voor de jonge biggen. Vleesvarkens worden in groepen gehouden. De stal wordt zo ingericht dat de dieren eenvoudig gevoerd worden en dat de mest goed wordt afgevoerd. Daarnaast is het belangrijk dat de dieren gemakkelijk verplaatst kunnen worden, zodat ze eenvoudig en stressvrij op transport kunnen. Voor een zeugenhouderij is het belangrijk om zowel de zeugen als de biggen veilig te houden. Bij beide soorten varkens is het belangrijk dat er gewerkt wordt met duurzame en veilige materialen. Varkens staan er namelijk om bekend dat ze graag bijten op alles wat ze tegenkomen en daar moeten de gebruikte materialen wel tegen kunnen. Bekijk onze brochure voor de uitgebreide mogelijkheden of neem contact met ons op voor meer informatie.

De stalinrichting voor een rundveehouderij

Een stal voor rundvee wil u zo inrichten dat u de dieren eenvoudig kunt voeren en van water kunt voorzien. Daarnaast is het belangrijk om de mest goed af te voeren zodat de dieren er niet in gaan liggen. Verder is het, zeker met melkvee, belangrijk om een logische looproute te creëren in de stal, zodat de dieren gemakkelijk van de ligboxen naar de melkplaats kunnen lopen en vanuit daar naar de weide. Als de dieren zelf naar de goede plaats kunnen lopen, scheelt u dat veel werk en tijd. Natuurlijk wordt de volledige stalinrichting uitgevoerd in hoogwaardige, duurzame materialen. De inrichting moet natuurlijk lang mee kunnen gaan. Bovendien kunnen dieren zich verwonden als de inrichting beschadigd is.