Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Genugten Agri

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij Genugten Agri

Genugten Agri vindt het belangrijk om maatschappelijk verantwoord bezig te zijn. Zo proberen wij een juiste balans te vinden tussen People, Planet en Profit. Op meerdere fronten probeert Genugten Agri dit te bewerkstelligen, waaronder:

Personeel

Zo vinden wij het belangrijk om ervoor te zorgen dat de arbeidsomstandigheden van onze personeelsleden optimaal zijn. Voor de medewerkers die op de bouw aanwezig zijn gaat dit onder andere over het beschikbaar stellen van goede apparatuur, machines en andere hulpmiddelen. De hulpmiddelen die gebruikt worden door de medewerkers van Genugten Agri zijn allemaal gekeurd en voldoen aan de wettelijke eisen. Voor het kantoorpersoneel vertaalt het MVO-beleid zich voornamelijk in het beschikbaar stellen van de juiste, ergonomische verantwoorde kantoorinrichting.

Duurzaamheid

In de ogen van Genugten Agri begint de duurzaamheid bij het ontwerp van een gebouw. Wanneer een (concept-) ontwerp wordt aangeleverd bij ons, dan kijken wij mee om (eventueel) aanpassingen te doen met als doel het bouwproject verantwoord te bouwen. De bouwontwerpen zijn derhalve altijd doordacht, waarbij rekening wordt gehouden met het energieverbruik, de inzetbaarheid en een lange levensduur.

Leveranciers

Ook verwacht Genugten Agri van haar leveranciers een verantwoord beleid. De materialen die worden ingekocht in binnen- en buitenland dienen te voldoen aan wettelijke eisen en de maatstaven van Genugten Agri. Wij willen kwalitatief goede producten leveren aan onze klanten en ditzelfde principe wordt dan ook verwacht van onze leveranciers met als resultaat verantwoorde (bouw)materialen in binnen- en buitenland.

Planet

Genugten Agri vindt het belangrijk om rekening te houden met het milieu. Zo is het dak van het magazijn en kantoorpand volledig bedekt met zonnepanelen voor de winning van duurzame energie. Daarnaast wordt het klimaat in het pand gereguleerd middels aardewarmte, hetgeen een milieuvriendelijke oplossing is. Naast het verduurzamen van ons kantoorpand en magazijn, proberen wij met de klanten een milieuvriendelijk én economisch verantwoord bouwontwerp te realiseren.