gototopgototop
PDF Drucken E-Mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

21-2-10 Een tweede bouwstop

Het megastallen debat in Brabant heeft geleid tot een bouwstop van nieuwsvestiging van varkensbedrijven. Natuurlijk vindt ik het resultaat niet leuk, maar als ik eerlijk ben en ik kijk naar het resultaat van de onderhandelingen, kan ik alleen maar zeggen dat het CDA en ZLTO een prima resultaat geboekt hebben. Hoe zou nog veel slechter afgelopen kunnen zijn. Zoals ik nu in de krant lees, wordt het bouwblok in de verwevingsgebieden beperkt naar 1,5 Ha en in de LOG's naar 2,5 Ha. Verder wordt er een minimum afstand van 500 mtr van een grote stal t.o.v. bewoning aangehouden. Ik lees niets over de beperking van twee verdiepingen stallen, iets waar volgens mijn nog veel ontwikkelingspotentieel in zit.

Hoe moeten we nu verder, om te voorkomen dat er een definitieve derde bouwstop komt. En denk niet dat dit niet kan, ik was een paar jaren geleden in Nord Carolina, in het land van de onbegrensde mogelijkheden, en daar was toen al een complete bouwstop. Vele jaren is het beleid in Nederland gericht op ammoniak. Voor wie het vergeten was, amoniak uit stallen zorg voor zure regen en verwoest de natuur. Al lang spreekt hier niemand weer over, omdat het grote onzin was, het beleid is echter niet aangepast. Zo is het nu volgens overheidsbeleid goed dat we 95% van de ammoniak uit de lucht halen en slechts 30% van de stank. Dit moeten we met zijn alle niet willen. In Duitsland is het precies andersom, daar is geur de belangrijkste maatstaf. Ik adviseer iedereen dan ook om alleen nog maar in luchtwassers te investeren die maximale stankreductie mogelijk maken. Met de groen-label stallen waren we goed op weg naar de emissiebeperking in de stal. Dit was goed voor mens, dier en milieu. Door de bouwblokbeperking en de relatief goedkope luchtwassers, is daar hellaas een abrupt einde aangekomen. Door het stimuleren van stallen met twee verdiepingen, worden groen-label systemen en ondiepe putten weer interessant. De overheid moet dan ontheffing geven voor het plaatsen van een mestsilo met afdekking buiten het bouwblok. Een dergelijke silo heeft geen emissie, en er zitten geen varkens in. De opslag van mest in een aparte silo heeft veel voordelen. Het voordeel voor de veehouder is dat de mest beter gehomogeniseerd kan worden. Verder ontstaat er in de stal minder ammoniak als de mest snel afgevoerd wordt en zijn de gehaltes aan voedingsstoffen hoger omdat er geen afbraak in de put plaatsvindt. Dit alles werkt in het latere traject op het milieu ook goed uit. Ik hoop dat de politiek hier snel werk van maakt.

 

 

 

Meer columns