gototopgototop
PDF Drucken E-Mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

Mari van Genugten

03-01-11 De Sana-stal van de toekomst

Op uitnodiging van het ministerie van Landbouw is in het kader van het SBIR programma door verschillende bedrijven een concept uitgewerkt voor een varkensstal van de toekomst. Toen ik door een projectgroep gevraagd werd aan een dergelijk ontwerp mee te doen, heb ik dan ook geen moment geaarzeld.

We hebben enorm veel ervaring met de bouw van moderne varkensstallen. Ook weten we weten dat als je van de standaard bouwmethoden afwijkt, de kostprijs per kg vlees te snel stijgt. Het uitgangspunt was dus om een stal te ontwikkelen met bestaande technieken met een maximale duurzaamheid op alle gebieden. Uit onderzoek is gebleken dat de consument gezonde voeding het belangrijkst vindt. Deze gezondheid staat boven een dier- en natuurvriendelijke productie. Deze gezondheid als hoogste eis, sluit ook goed aan bij de wensen van de varkenshouder, die is ook uitermate gebaat bij gezonde varkens. Op basis van deze gedachte hebben we de SANASTAL ontwikkeld. Sana is Grieks voor gezondheid. Naast een maximale gezondheid voor varkens en varkenshouder, streven we ook naar de maximale gezondheid voor de omgeving. In ons ontwerp wordt dus zowel de inkomende als uitgaande lucht met UV licht gedesinfecteerd. Een moderne biologische luchtwasser zorgt er verder voor dat de lucht zo goed gereinigd wordt dat deze indien nodig gerecirculeerd kan worden waardoor het klimaat flink verbeterd kan worden. Door verder gebruik te maken van een luchtconditioneringssysteem kan de ventilatie beperkt worden naar ca 10 m3 per varkensplaats per uur. Om een maximale inpassing in het landschap en het bouwblok te verkrijgen is gekozen voor een stal met twee verdiepingen. Op 1500 m2 grondoppervlak kunnen ca. 3000 varkens gehouden worden. De stal is volgens het beterleven concept geschikt voor een ster. We hebben vervolgens nog met de dierenbescherming gesproken om een hogere klassering te krijgen, maar daar was het ontwerp toch iets te revolutionair voor. De dierenbescherming zit in een groot kantoorpand midden in Den Haag. Ik was erg verbaasd over de professionaliteit van de organisatie. Alle eisen die aan de dierhouderij gesteld worden, moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn. Het milieu staat niet op de eerste plaats. Het heeft me ook verwonderd dat er zoveel deskundigheid op het gebied van de varkenshouderij is. Ze weten echt wel wat er aan de hand is. Ze streven ernaar op een breed front de positie van de dieren te verbeteren. Als dit dan ook nog door de consument betaald wordt zijn we zeer op de goede weg. Kijk voor meer informatie over de SANAstal op www.duurzame-varkenshouderij.nlMeer columns