Turn-key Bouwen

Genugten Agri Projects B.V. is gespecialiseerd in het bouwen van moderne veehouderij bedrijven, met name varkensbedrijven en melkveebedrijven. Ons bedrijf specialiseert zich met name op het ‘turn-key’ principe. Turn-key betekent dat Genugten Agri het complete project uitvoert, van vergunningsverlening tot en met de realisatie van de bouw, inrichting en techniek.

Middels onze grote kennis van de juiste toepassing van producten en systemen in de markt en onze eigen ervaring op diverse landbouwbedrijven slagen wij erin onze klanten te ontzorgen en competitief te blijven in prijs en kwaliteit. Op deze manier zorgen wij ervoor dat zij jarenlang probleemloos kunnen werken en zich op hun corebusiness kunnen richten. Wij voeren deze projecten uit door heel Europa. Ons eigen vakkundig personeel is multidisciplinair opgeleid. Hierdoor kunnen we de teams steeds op een bouwproject inzetten waar zij van begin tot eind zullen blijven. De begeleiding volgt vanuit ons kantoor in Nederland waarbij elk project door middel van een projectleider/hoofduitvoerder wordt aangestuurd. Deze werkwijze biedt het voordeel dat wij gemakkelijk overal in Europa kunnen werken, en dat de klant het gehele project met dezelfde mensen te maken heeft.

Een aanspreekpunt
Een van de grote voordelen van deze werkwijze is dat de opdrachtgever maar één aanspreekpunt heeft. Wij nemen alle taken op ons die verbonden zijn aan de bouw van een goed functionerende stal en dragen zorg voor het juist afstemmen van de verschillende disciplines. Genugten Agri Projects B.V. regelt de voorbereiding en maakt in nauwe samenwerking met u een deugdelijk, effectief ontwerp van de te bouwen stal. Daarbij houden wij rekening met de geldende wet- en regelgeving, het bestemmingsplan en uw wensen.

Het traject
Het gehele traject van kennismaking tot eindoplevering duurt vaak tussen de 1,5 en 3 jaar afhankelijk van de grootte van het project, de snelheid van reageren/beslissen en medewerking van overheidsorganen. Een vergunning verkrijgen duurt vaak tussen 1 en 2 jaar en het bouwtraject zelf tussen 8 en 15 maanden. Als er reeds een ontwerp is en/of er is reeds een vergunning, dan kunnen wij op basis van het huidige ontwerp ook een offerte maken voor de realisatie ervan

Fases 'Turn-key'bouwen

FaseOmschrijving / na(bij) vergunningsverleningMaand
1Kennismakingsgesprek - oriëntatie;O-1
2Offerte voor het maken van een ontwerpplan;O-1
3Bouwplaats bezoek;O-1
4Schetsplan;1-3
5Dierplanning;1-3
6Ontwerpen;
1-3. Bouwtekeningen- ontwerptekeningen;
4. Ventilatiesysteem incl. berekeningen;
Electra plan incl. berekeningen;
6. Verwarmingssysteem incl. berekeningen;
7. Stalinrichting en waterleiding;
8. Voersysteem incl. berekeningen;
9.0 Mestopslag;
9.5. Hekwerk, laadplaats, hygiënesluis etc. ontwerpen;
7Definitief maken van het ontwerp;2-4
8Lokale architect begeleid vergunningsaanvraag;4-5
9Constructieberekeningen;4-5
10Milieu-deskundig bureau maakt MER rapportage;4-6
11Vergunningsverlening overheden6-20
12Offerte voor 'turn-key' realisatie;2-4
13Ontwerp omzetten in uitvoeringstekeningen;2-5
14Bouwproject uitvoeren, incl. inrichting en installaties;5-15
15Eindoplevering.12-20

Neem contact met ons op

Contact info

Genugten Agri Projects B.V.

Jane Addamsstraat 4, 5491 DE
Sint-Oedenrode
Netherlands
T +31 (0) 413 483 100
E info@genugten-agri.nl
KVK: 66429803
BTW nr: NL 8565 49 538 B01

whatsapp