Putten / Onderbouw

De bouw van een stal begint aan de tekentafel. Een goed doordacht plan levert immers voordelen op tijdens de bouw en wanneer u de stal in gebruik heeft. Door de jarenlange ervaring van ons in de stallenbouw, kunnen wij samen met u de mogelijkheden doorspreken betreffende het puttenplan in uw stal. Daarbij kunnen wij de voor- en nadelen van de mogelijkheden bespreken en samen tot een passend plan komen.

Mestafvoer / riolering
Voordat begonnen kan worden met de putvloer van de stal, is bij de meeste projecten de aanleg van een rioolsysteem voor de mestafvoer noodzakelijk. Genugten Agri Projects B.V. levert hiervoor een compleet pakket aan afvoerbuizen, afsluiters en hulpstukken, die voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Met regelmaat wordt voor de afvoer van de mest gekozen voor de aanleg van een rioolsysteem. Door middel van stoppen kan de mest van afzonderlijke afdelingen afgevoerd worden naar een pompput waar het verder wordt afgevoerd.

Putvloer en -wanden
Na het aanbrengen van een mestafvoersysteem worden de putvloer en -wanden gestort. Alle materialen zoals wapeningsnetten, staven, afstandshouders en de beton worden door Genugten Agri geleverd. Het storten van de putvloer en -wanden wordt gedaan door eigen medewerkers en/of door vaste onderaannemers waar wij een lange en nauwe samenwerking mee hebben. De controle op de bouwplaats vindt altijd plaats door uitvoerders van Genugten Agri zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft.

Daarnaast leveren wij alle emissie besparende putsystemen zoals het Genugten Agri Genu-Vac spoelgotensysteem. Andere systemen zijn onder andere het IC-V systeem voor vleesvarkens en het Sondag-systeem voor biggen. Dit zijn systemen waarbij schuine wanden in de mestkanalen worden geplaatst. Deze wanden zijn leverbaar in kunststof of betonnen uitvoering. Voor al uw groen-label systemen kunt u bij ons terecht.

Betonroosters
Voor betonroosters heeft Genugten Agri haar eigen ontwikkelde Multirooster. Daarnaast levert Genugten Agri ook standaard betonroosters van gerenommeerde fabrikanten.

Multirooster
Genugten Agri heeft een nieuwe betonrooster ontwikkeld voor de gehele varkenshouderij. De roosters voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, KOMO keur en hebben een stroefheid van minimaal 63 Leroux. De roosters voldoen aan de nieuwste huisvestings-eisen en VAMIL regels. Wij hebben toestemming van het ministerie van landbouw om de wettelijk vereiste dichte gedeelten van roostervloeren voor maximaal 5% te voorzien van sleufjes van maximaal 10 mm breed. Twee tegen elkaar liggende roosters, voorzien van dichte delen, worden gezien als een afzonderlijk eiland als er een varken op kan liggen. De sleuven in de lengterichting mogen daarbij over de gehele lengte lopen.

De roosters hebben een standaard afmeting van Breedte 60cm x Hoogte 16cm. Ze zijn leverbaar in lengtes variërend van 80cm tot 310cm.Telkens oplopend met 10cm. Over dwars is er om de 10cm een sleuf.

Mogelijkheden:
20 mm voor roosters voor zeugen. 18 mm voor roosters voor opfokgeltenen vleesvarkens. 10 mm voor dichte gedeelten. Geheel dicht voor een combinatie van dichte gedeelten of voor centrale gangen. De breedte van de lange sleuf aan de zijkant is uitvoerbaar in 18 – 20 mm, of in dichte uitvoering. Dichte gedeeltes kunnen tevens van sleuven worden voorzien.

Naast de Multirooster kan Genugten Agri ook andere betonroosters leveren. Wij hebben goed contact met diverse leveranciers, waaronder Anders Beton (Veld-V beton). Van voorgaande leverancier kunnen wij ook alle producten leveren.

Overige betonwerkzaamheden en producten
Naast putvloeren, putwanden en betonroosters kunt u bij Genugten Agri ook terecht voor overige betonwerkzaamheden. Hierbij kunt u denken aan het storten van siloplaten, gangen e.d. Het storten van bijvoorbeeld voerbunkers valt ook onder de werkzaamheden. Bij het storten van de gangen levert en installeert Genugten Agri ook de afvoergoten.

Neem contact met ons op

Contact info

Genugten Agri Projects B.V.

Jane Addamsstraat 4, 5491 DE
Sint-Oedenrode
Netherlands
T +31 (0) 413 483 100
E info@genugten-agri.nl
KVK: 66429803
BTW nr: NL 8565 49 538 B01

whatsapp