gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

29-08-08 Gemiddelde kostprijs

In mijn column van mei voorspelde ik een flink lagere graanprijs door een uitzonderlijk grotere oogst. Ik ben nu blij dat mijn voorspelling is uitgekomen. Door de grotere oogst zijn de graanprijzen flink gedaald. Nu bijna alle graan in de opslag zit, kan het speculeren beginnen. Vanwege de grote buitenlandse vraag wordt momenteel veel graan geëxporteerd. Een verdere grote daling verwacht ik dan ook niet meer tot begin volgend jaar. Het is eigenlijk niet zo heel moeilijk om een inschatting te maken van de toekomstige graanprijzen. Deze zullen zich op de lange duur altijd richten naar de gemiddelde kostprijs. Die die zal zich, afhankelijk van de graansubsidies, naar mijn inschatting rond €120 tot €140 per ton bewegen.

Er zijn echter zeker mensen die dit beter weten. Dat is ook het geval met de varkensprijzen. Deze zullen eveneens stijgen richting de gemiddelde kostprijs. We verkopen nu de vleesvarkens van de vorig jaar in oktober geïnsemineerde zeugen. De zeugenstapel, en daarmee het aantal inseminaties, is pas vanaf begin dit jaar flink aan het teruglopen. Dat betekent dat er pas minder varkensvlees komt op de markt vanaf het einde van dit jaar. Ik verwacht begin volgend jaar dan ook varkensvleesprijzen van €2 per kilo en tegen maart 2009 een biggenprijs van € 65. Terug naar het voer. Wij zijn momenteel bezig met de vergunningaanvraag en financiering voor een aantal biogasinstallaties. In Duitsland geldt voor een 500 kW-installatie een vereenvoudigde vergunningsprocedure, dus dit zal weinig problemen opleveren. De financiering van de installaties wordt een moeilijker verhaal. Omdat in elke installatie ongeveer 8.000 ton maissilage moet, is er in onze omgeving ongeveer 270 hectare snijmais nodig. De bank wil dat we contracten met akkerbouwers afsluiten waarin deze zich verplichten de snijmais voor een periode van 10 jaar voor een vaste prijs te leveren. Dat tegen een prijs waarbij de installatie de geprognosticeerde opbrengst bereikt. Dit zal geen enkele akkerbouwer doen. Wij zijn nu bezig met een beperkte overeenkomst waarmee de akkerbouwer zich verplicht de snijmais te leveren tegen een op de marktprijs van het graan gebaseerde prijs. Dit geeft een beperkte zekerheid. Iets wat banken niet graag zien, maar ik zie voorlopig geen andere oplossing. Nu de bank nog overtuigen van bovenstaande zekerheid dat de prijs zich op de lange duur altijd richt naar de gemiddelde kostprijs.

 

 

 

Meer columns