gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

25-12-10 Laat uw stem horen in het megastallen debat

In de provincie Noord Brabant wordt op 19 maart een debat gehouden over de megastallen. Dit debat wordt gehouden omdat een burgerinitiatief minimaal 1000 handtekeningen tegen megastallen bij elkaar heeft gekregen. Iedereen kan nu digitaal een mening geven op 6 punten waarover gedebatteerd gaat worden. Kijk hiervoor op internet naar:

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/geef-uw-mening/besluitvorming-beinvloeden/burgerinitiatief/burgerinitiatief-megastallen/megastallen_reageer-op-de-stellingen.aspx Als je daar de reacties van de burgers leest wordt je bang van alle onzin die daar verteld wordt. Het valt mij op dat er weinig tot geen serieuze reacties van deskundige en varkenshouders te vinden zijn. Hier moet iets aan gedaan worden, en ik verzoek hierbij dan ook aan iedereen een positieve reactie te geven. Het kost wat tijd, maar het is ook voor uw toekomst van belang. Door de opkoopregeling en het vaststellen van LOG gebieden heeft de regering volgens mij bereikt wat ze voor ogen hadden. Ik schat dat 30% van de varkens van 50% van de meestal kleinere bedrijven verdwenen zijn. Allemaal warm gesaneerd. Verder zijn er LOG gebieden voor (her) ontwikkeling opgezet. Dit alles maakt de noodzakelijke schaalvergroting voor de bedrijven mogelijk. Nu vindt ik dat het met de schaalvergroting wel erg hard gaat. Er worden vergunningen aangevraagd voor bedrijven van 15.000 tot 20.000 m2. Dit zijn bedrijfsgrootten, die tot voor kort alleen maar in het buitenland mogelijk waren. Omdat er via de quotering in Nederland niet meer varkens kunnen komen, schiet de sanering met dergelijke grote bedrijven wel erg goed op. Iedereen zou er dus blij mee moeten zijn. De vraag wordt nu gesteld of er geen maximum aan de bedrijfsgrootte gesteld moet worden. Wat is nu de optimale bedrijfsgrootte. Hoe zou je een varkensbedrijf opzetten als je geld, grond en vergunningen zonder beperkingen zou hebben. Dit komt inderdaad in Rusland voor, en voor een groep investeerders daar,heb ik eens een bedrijfsopzet gemaakt. Ik vind de infectiedruk binnen een bedrijf de beperkende factor. Ik heb gekozen voor een zeugenbedrijf met 2500 zeugen, gekoppeld aan twee bedrijven met elk 5000 biggenopfokplaatsen en 10.000 vleesvarkensplaatsen. Productie per eenheid: 60.000 - 65.000 varkens. Door telkens dergelijke eenheden van 3 bedrijven te bouwen, kan de productie in principe onbeperkt uitgebreid worden. Doordat alle bedrijven hetzelfde zijn, zijn er op het gebied van de personeelsplanning, logistiek e.d. veel extra voordelen te halen. Dus voor mijn gevoel op dit moment houdt het bij 10.000 - 15.000 m2 staloppervlak wel op. Een tweede eis van mij, is dat elk bedrijf minimaal 750 - 1000 m van een volgend bedrijf moet liggen, allemaal om de gezondheid te waarborgen. Nu het door de toepassing van luchtwasser in theorie mogelijk is onbeperkt te bouwen, zou het goed zijn als de sector zichzelf eisen oplegt m.b.t. maximale bedrijfsomvang per bedrijf en de minimale afstand tussen de bedrijven. Hiermee zal veel begrip bij de tegenstanders gekweekt worden, en ik ben er zeker van dat dit ook nog eens het concurrentievoordeel van de sector vergroot.

 

 

 

Meer columns