gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

18-04-11 Brandeisen steeds groter probleem bij nieuwbouw

Een paar jaar geleden heb ik ook al een column gewijd aan de problematiek met de zeer verschillende brandeisen die in Nederland gesteld worden bij de bouw van grotere varkensbedrijven. Wettelijk is bepaald dat gebouwen elke 1000 m2 gecompartimenteerd moeten worden. Wil men hier van afwijken, dan moet een vuurlastberekening gemaakt worden en kan de gemeente extra eisen stellen aan het gebouw.
Landelijk is het uitgangspunt dat het gevaar voor mensen bij een brand maximaal beperkt moet worden, denk daarbij aan de bekende cafébrand. Bij branden bij veehouderijbedrijven is voor zover ik weet nog nooit een slachtoffer gevallen. Er ligt bij de staat dus weinig belang/noodzaak daar veel aandacht aan te stellen.

Dan het belang van de verzekeringsmaatschappijen. Om meer duidelijkheid te verkrijgen in de eisen die zij stellen aan grote varkensstallen hebben wij onlangs een uitvoerige bespreking gehad met de branddeskundige van de grootste Nederlandse verzekeringsmaatschappij. Voor de verzekering is de maximale schade per brand bepalend. Bij een schade wordt het totaal uit te keren bedrag berekend: Opruimingskosten, nieuwbouwkosten + ca 10% kosten voor spoed, nieuw dierbestand en de productie uitvalkosten. Om een idee te geven, bij vleesvarkens wordt gerekend met een bedrag van ca. € 650,- per plaats. Komt dit bedrag boven een bepaalde som dan moet er gecompartimenteerd worden.
Bij herbouw is vaak een nieuwe vergunning nodig, omdat dan weer volgens de nieuwe eisen gebouwd moet worden. Dit kan vele maanden in beslag nemen. Ik adviseer dan ook iedereen er voor te zorgen dat bij een eventuele brand, niet de gehele stal af kan branden. Volgens de wet is het zo dat na een brand van het gehele gebouw de complete vergunning vervalt. Je moet dan een compleet nieuwe omgevingsvergunning aanvragen die lang niet iedereen meer zal krijgen in de grootte die hij nu heeft.
Er worden extra eisen gesteld aan de gebruikte bouwmaterialen. Voor de wanden en het dak geldt steeds vaker dat deze moeten voldoen aan brandklasse B. Brandwanden moeten 60 minuten brandwerend worden uitgevoerd. Bij de toepassing van meer brandbestendige materialen gaat het vaak mis bij de uitvoering. De materialen zijn wel brandbestendig, de montage wordt dan echter zo slecht uitgevoerd dat de brand er toch snel door kan. Vooral bij de doorvoer van leidingen is dit het geval. Er zijn al stallen geweigerd door de verzekering en dan ben je er mooi klaar mee. Om dit te voorkomen adviseer ik iedereen het project vooraf te laten beoordelen door de verzekering. Hun eisen zijn vaak strenger dan die van de gemeenten.

 

 

 

Meer columns