gototopgototop
PDF Print E-mail

Mari van Genugten schrijft voor het blad 'Boerderij' onder rubriek 'Varkenshouderij' de column "'Bouwen':

 

Mari van Genugten

03-12-2013 Brabantse luchtwassers

Twee jaar geleden is een grootscheepse controle geweest naar het functioneren van luchtwassers. 72% bleek niet in orde te zijn. Het OM zette zwaar in: beslaglegging op vermogens en een hoge boete-eis en vervolgens nog het terugeisen van het behaalde voordeel. Gelukkig heeft de rechter in de eerste zaken veel milder geoordeeld en eiste lagere boetes. Bij de bouw van stallen hebben wij dagelijks met luchtwassers te maken. Wij proberen altijd de luchtwasser zo goed mogelijk bij / in het gebouw te integreren. Er is nog niet een varkenshouder geweest die ons gezegd heeft het anders uitgevoerd te willen hebben, zodat hij ook de mogelijkheid heeft de wasser niet te gebruiken.

 

Ook heb ik het nog niet meegemaakt dat een wasser niet geplaatst is, hoewel deze wel op de tekening stond. Nu zullen wij natuurlijk alleen maar goede betrouwbare klanten hebben en bouwen de overtreders meer in eigen beheer. Dit kan, maar volgens mij komt het grote aantal overtredingen doordat de controleurs helemaal niet weten wat er zich op het gebied van de luchtwassers in de varkenshouderij sector afspeelt. Een vergunningsaanvraag duurt jaren. Na het verkrijgen van de vergunning is er een betere / andere / goedkopere wasser op de markt, die de varkenshouder dan liever kiest. Als hij die dan installeert is hij al in overtreding. Dit is nu opgelost doordat ook voor een andere wasser met gelijke eigenschappen gekozen kan worden. Ook zijn er in het verleden regelmatig problemen geweest met de levering van wassers waardoor deze misschien nog niet aanwezig was terwijl de varkens er al inzaten. Ook waren er in de beginjaren van de wassers veel opstartproblemen waardoor de wassers niet functioneerden zoals ze bedoeld waren. Ik zou wel eens willen weten bij hoeveel procent van de gecontroleerde bedrijven de varkenshouder daadwerkelijk bewust geen wasser heeft geïnstalleerd of niet in bedrijf heeft. Ik denk dat je dan misschien op 5% komt. Uiteraard is dit op geen enkele manier goed te praten, iedereen moet zich aan de regels houden en ik heb er geen moeite mee als bewuste overtreders zeer hard gestraft worden, zij maken het immers voor degene die zich wel aan de regels houden alleen maar moeilijker. Maar door de nu uitgevoerde ondeskundige controles wordt de hele sector onnodig in een kwaad daglicht gesteld. Ook kost het de overheid onnodig veel geld om er zo hard aan te gaan staan. Een mildere benadering met een waarschuwing en een dreiging met boetes had veel (gerechts) kosten kunnen besparen.

 

Meer columns